Nhược Nguyễn teleported to Nhà hàng Phố 79 Phạm Ngọc Thạch

Nhược Nguyễn wrote "#thucan #nhà hàng phố 79 là điểm đến của mọi người món ăn rất ngon ở đi #haisang #" at 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022