Bảo Nguyên teleported to Vòng Xoay Seafood

Bảo Nguyên wrote "món ngon Nha Trang #âmthuc #vietnam #talkomi" at Vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, Tôn Thất Tùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022