Nhược Nguyễn teleported to Nhà hàng Núi Lở

Nhược Nguyễn wrote "bữa ăn gia đình #thucanviet #talkomi" at 888V+QXH, Định Thành, Dầu Tiếng District, Binh Duong, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023