Huyền☘️☘️ teleported to Lotteria Phan Xích Long

Huyền☘️☘️ wrote "#khoaitay #hamburger #hôm nay chỉ ăn như vậy 😋😋😋" at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023