Bảo Hân teleported to Thái Tuk Tuk

Bảo Hân wrote "ăn gì mình gấp cho nè😉🍽 #lẩuthái #ẩmthực #vietnam #talkomi" at HX9W+JCV, Huy Cận, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022