Tú Linh teleported to Buffet Cô 3 Còi 2

Tú Linh wrote "nấu đại tưởng ko ngon ai ngờ ngon ko tưởng #bữa ăn tối#việtnam#talkomi#" at 100/8A Đ. Song Hành, ấp Mỹ Hoà 3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022