Bùi Hạnh teleported to 66/5B ấp Mỹ Hòa 1

Bùi Hạnh wrote "bao tử hầm tiêu #baotuhamtieu #thucanviet " at 66/5B ấp Mỹ Hòa 1, Chung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022