Bảo Hân teleported to Ngô Gia Tự

Bảo Hân wrote "trà sữa cùng những người bạn🧋 #trasua #vietnam #talkomi" at Ng. Gia Tự, Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023