Sự Lý teleported to Nhà hàng Phố 79 Phạm Ngọc Thạch

Sự Lý wrote "nhà hàng ở đay rất ngon ,đến một lần bạn sẽ muốn đến lần nữa #thucanviet #talkomi" at 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022