Huệ Nguyễn teleported to Nhà hàng ẩm thực Á - Âu GORDON

Huệ Nguyễn wrote "hoàng thánh bò hấp dẫn mới lạ 🐮🐮🐮🐮#hoanhthanh #thucanviet #talkomi " at 456 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023