hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to 158 Phan Xích Long

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "lâu rồi không có bữa tiệc nào vui như hôm nay #buatiec #thucanviet #talkomi" at 158 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022