baby teleported to Nguyễn Văn Trỗi

baby wrote "mập quá phải ăn chay thôi #thucan # bổ khẻo mỗi ngày lấy lại vóc dáng hehee" at Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022