kiêu diem teleported to 939 Lũy Bán Bích

kiêu diem wrote "quán beefsteak only #bobichtet # những món ăn ở đay rất ngon 🤤 #Thucan #" at 939 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022