hoa sen teleported to 168a Nguyễn Văn Đậu

hoa sen wrote "nghiện ăn chè ở quán này rất ngon #che #thucanviet #talkomi" at 168a Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022