yumi teleported to 333 Lê Quang Định

yumi wrote "cơm sường cho bữa sáng #comsuong #thucan #talkomi " at 333 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

cơm sường cho bữa sáng #comsuong #thucan #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022