tiger teleported to Đường Song Hành

tiger wrote "tất cã các đồ nướng chỉ thích ăn nhất món này#donuong #doichuong #thucan #talkomi" at Đ. Song Hành, Trung Chánh, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023