Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to Hộ Diêm

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Chân gà xả tắc lá chanh hả ta? Đúng rồi nó đó. #changa #monanngon #vietnam #talkomi" at Hộ Diêm, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023