hoa sen teleported to 27 Tú Xương

hoa sen wrote "những món ăn dể dàng nấu tại nhà.ngon rẻ đầy đủ chất dinh dưỡng #canhoqua #mamtrung #canhcu #talkomi" at 27 Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022