Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to Hộ Diêm

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Buổi trưa đậm chất Việt Nam, canh chua cá lóccccccc #canhchuacaloc #vietnam #buoitrua #talkomi" at Hộ Diêm, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023