yumi teleported to 189 Tô Hiến Thành

yumi wrote "món óc len xào dừa #oclenxaodua #talkomi" at 189 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

món óc len xào dừa #oclenxaodua #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022