Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "bắp su xào món ăn dân giang đậm chất việt #thucan #talkomi #suxao #" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023