nguyen hue teleported to Nguyễn Ảnh Thủ

nguyen hue wrote "bữa sáng của tôi #pho #vietnam #thucan #talkomi" at Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

bữa sáng của tôi #pho #vietnam #thucan #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022