Huyen My teleported to CON GÀ ĐEN

Huyen My wrote "món gỏi Hải sảng #Thucan #goihaisang #talkomi #" at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022