Bảo Hân teleported to Trà sữa MicKey

Bảo Hân wrote "buổi chiều mưa..cùng những người bạn❤️ #trasua #vietnam #talkomi" at Gò Gũ, Ninh Hải, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023