Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "canh râu tàn ô #canhtano #thucan #ăn giải nhiệt vào mùa nắng nóng #talkomi " at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022