Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "#thitkho #talkomi #thucan món ăn đơn giản và dễ nấu 😑😑😑" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022