Tú Linh teleported to Đường Tân Xuân 1

Tú Linh wrote "bữa ăn trưa đạm bạc ở cty #bữa ăn# vietnam#talkomi#" at Đ. Tân Xuân 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022