nguyen hue teleported to Nhà hàng Bên Sông

nguyen hue wrote "ẩm thực dân giang 3 miền ăn kaf nghiện #thucanviet #talkomi #tphcm" at 17/3khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

ẩm thực dân giang 3 miền ăn kaf nghiện #thucanviet #talkomi #tphcm
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022