hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Karaoke Hạnh Phúc

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#karaoke #buatiec #anh em mình là một gia đình chơi hết mình là chơi hết mình 🤣🤣🤣🤣🤣#Vietnam #talkomi" at 127 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022