Huỳnh Lâm Diễm Linh teleported to Hộ Diêm

Huỳnh Lâm Diễm Linh wrote "Mẹ kêu đây là món ăn miền Tây sông nước 😂 #canhchuakhóm #buatrua" at Hộ Diêm, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022