Lài Hoa teleported to Bảo Hòa

Lài Hoa wrote "#Tráichômchôm #Rambutan Ngày 200 thùng cố lắm rồi đầu mùa chôm cắt tỉa ít lắm nhé . Ai lấy ghé vựa Trâm. Xã bảo hoà Long Khánh đồng Nai 0374430826" at Bảo Hòa, Xuân Lộc District, Dong Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022