hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Trần Văn Mười

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "súp cà chua hành Tây #sup #Thucan #talkomi #tphcm" at Trần Văn Mười, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023