Huyền☘️☘️ teleported to Trần Văn Mười

Huyền☘️☘️ wrote "núi xào chay nắm và cải ngọt và núi dể nấu tại Nhà #nuixaochay #thucan #talkomi #tphcm" at Trần Văn Mười, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022