Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "cãi xào nấu tại nhà, món ăn mỗi ngay #caixao #thucan #talkomi #tphcm" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022