Huyền☘️☘️ teleported to Nguyễn Ảnh Thủ

Huyền☘️☘️ wrote "ai là hội ghiền ăn kem như tôi không ,nhìn không cưỡng lại được. mùa nóng mà có một cây kem thì hết sảy #kem #tphcm #talkomi #" at Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023