hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Tân Xuân

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "bánh mỳ cuốn chả bò #banhmy #chabo #Thucan #tphcm #talkomi" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023