Ánh Tuyết teleported to Tân Xuân

Ánh Tuyết wrote "đay là món cá phi chiên ,chả cá phi #chacaphi #thucan #talkomi " at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023