Lời Nhắn Nhủ teleported to Đồng Nai

Lời Nhắn Nhủ wrote "gà bố xôi #gaboxoi #thucan #talkomi" at Đồng Nai, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022