Lời Nhắn Nhủ teleported to Đồng Nai

Lời Nhắn Nhủ wrote "món cà ry dê món ăn cho bua tiệc hôm nay #caryde #thucan #talkomi" at Đồng Nai, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022