Bảo Hân teleported to Gò Gũ

Bảo Hân wrote "thay cho bữa sáng🧃🍹#juice" at Gò Gũ, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022