Ánh Tuyết teleported to Đường Trung Đông 8

Ánh Tuyết wrote "gia đình đi ăn cháo bầu ngày ghì gia đình #chaobau #thucan #talkomi " at Đường Trung Đông 8, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022