Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "#canhmuop #talkomi #thucanviet #mon canh gia đinh" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022