Lài Hoa teleported to Xuân Thới Sơn

Lài Hoa wrote "Mì gao mì xao Vietnam mon an cho Bua sang #migao #mixao #chagio #thucanviet #🤤😋😁" at Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023