Huyền☘️☘️ teleported to Trần Văn Mười

Huyền☘️☘️ wrote "#bapxao # lâu rồi không ăn bay giờ ăn lại thấy thật là ngon 🤤 😋😋😋🌽🌽🌽🌽🌽🌽" at Trần Văn Mười, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022