Bảo Hân teleported to Gò Gũ

Bảo Hân wrote "mì trộn khô cho buổi chiều mát mát😜🤤 #thứcăn" at Gò Gũ, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023