hoa sen teleported to Lê Thị Hà

hoa sen wrote "thịt chiên mẹ nấu #thitchien #" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023