Ánh Tuyết teleported to Tân Xuân

Ánh Tuyết wrote "#chechuoi #amthuc #chè chuối mà không có chuối đâu 🤣🤣🤣🤣🤣" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022