Ánh Tuyết teleported to Thới Tam Thôn

Ánh Tuyết wrote "#thucan #amthuc #vietnam hom qua được bữa ăn cháo bầu 😋😋😋" at Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022