Ánh Tuyết teleported to Lê Thị Hà

Ánh Tuyết wrote "canh chua cá phi mẹ nấu ##canhchua #caphi #vietnam 🥰🥰🥰😋😋😋" at Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023