Bảo Hân teleported to Hộ Diêm

Bảo Hân wrote "mì tương đen nhà làm, thơm ngon, mời bạn ăn nhá🤤 🍝 #noodles #amthuc" at Hộ Diêm, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022